Spanieli

KOIRAKOULU JASPERIN PERUUTUSEHDOT

Päivitetty 15.3.2020


Yksityisohjaus
 

Yksityisohjausten ajanvaraus on sitova. Mahdollisten esteiden tapahtuessa asiakkaan on peruttava sovittu tapaamisaika viimeistään yhtä (1) päivää aikaisemmin. Mikäli aika perutaan vasta sovittuna päivänä ilman painavaa syytä (esim. asiakkaan tai eläimen sairastuminen), on asiakas velvollinen maksamaan puolet (50 %) sovitusta koulutuksen hinnasta. Sairastapausten kohdalla asiakas ja kouluttaja sopivat uuden tapaamiskerran.

Yksityiskäynnit maksetaan tapaamisen jälkeen sähköpostitse lähetettävällä laskulla eräpäivään mennessä. Tarvittaessa laskun voi maksaa erissä, mistä sovitaan kouluttajan ja asiakkaan kesken erikseen. Maksamatta jättämisestä peritään lakisääteinen viivästyskorko sekä viivästysmaksu 10 euroa. 

Koirakoulu Jasperin asiakas sitoutuu antamaan koulutettavasta eläimestä, sen taustoista ja tilanteesta totuudenmukaiset tiedot (esim. esiselvityslomake, keskustelut, sähköpostit). Asiakas noudattaa kouluttajan antamia koulutusohjeita ja pyytää kouluttajalta selvennystä, mikäli koulutussuunnitelmassa tai -menetelmissä on jotakin epäselvää. Asiakas ottaa kouluttajaan yhteyttä, mikäli jokin koulutukseen oleellisesti vaikuttava seikka (esim. eläimen terveydentila) muuttuu kesken koulutusprosessin.

Koirakoulu Jasperin koulutuspalveluissa koira on aina omistajansa vastuulla. Koirakoulu Jasperin kouluttaja käyttää tutkittuun tietoon perustuvia koulutusmenetelmiä ja noudattaa työssään Eläinsuojelulakia sekä Suomen eläintenkouluttajat ry:n eettisiä sääntöjä. Kouluttajalla on oikeus kieltäytyä eläimen kouluttamisesta, mikäli koulutus vaarantaa eläimen, asiakkaan tai kouluttajan hyvinvoinnin tai turvallisuuden, tai on ristiriidassa Eläinsuojelulain tai kouluttajan eettisten periaatteiden kanssa. 

Kurssit ja luennot


Koirakoulu Jasperin kursseille ja luennoille voi ilmoittautua sähköpostitse, puhelimitse tai verkkosivuston lomakkeen kautta. Käytännön ohjeet sisältävä kurssikirje sekä maksuyhteystiedot lähetetään osallistujille sähköpostitse ennen kurssin alkua.


Kurssimaksu on maksettava laskussa olevaan eräpäivään mennessä.Tarvittaessa laskun voi maksaa erissä, mistä sovitaan kouluttajan ja asiakkaan kesken erikseen. Kurssin voi perua maksutta viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kurssin alkua. Jos kurssin alkuun on alle viikko, on peruutuskulu 50 % hinnasta. Tämän jälkeen kurssimaksu palautetaan vain lääkärin tai eläinlääkärin todistusta vastaan. Laskun maksamatta jättäminen ei riitä peruutukseksi. Maksamatta jättämisestä peritään lakisääteinen viivästyskorko sekä viivästysmaksu 10 euroa. 

 

Kurssit toteutuvat, mikäli osallistujia on vähintään kolme. Jos kurssi peruuntuu Koirakoulu Jasperin toimesta, palautetaan kurssimaksu asiakkaalle kokonaisuudessaan. Yksittäisiä koulutuskertoja koskevista muutoksista tai peruutuksesta ilmoitetaan osallistujille puhelimitse tai sähköpostitse. Yksittäisten väliin jäävien koulutuskertojen korvaamisesta sovitaan erikseen kouluttajan kanssa.

Koirakoulu Jasperin kursseille osallistuvien koirien tulee olla terveitä ja rokotettuja suositusten mukaisesti. Poikkeuksena ovat pienet pennut, jotka voivat osallistua pentukurssille jo ennen ensimmäisiä rokotuksia. Ulkomailta tuotujen koirien tulee olla Suomessa rokotettuja. Kurssille osallistumisesta juoksuaikaisen nartun kanssa sovitaan kouluttajan kanssa erikseen. Mikäli kurssille osallistuminen peruuntuu tai keskeytyy juoksujen vuoksi, voi kurssikerrat korvata toisella vastaavalla kurssilla.

Koirakoulu Jasperin koulutuksiin osallistuva koira on aina omistajansa vastuulla. Koirakoulu Jasperin kouluttaja käyttää tutkittuun tietoon perustuvia koulutusmenetelmiä ja noudattaa työssään Eläinsuojelulakia sekä Suomen eläintenkouluttajat ry:n eettisiä sääntöjä. Kouluttajalla on oikeus kieltäytyä eläimen kouluttamisesta, mikäli koulutus vaarantaa eläimen, asiakkaan tai kouluttajan hyvinvoinnin tai turvallisuuden, tai on ristiriidassa Eläinsuojelulain tai kouluttajan eettisten periaatteiden kanssa. 

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

PERUUTUSEHDOT

Kysyttävää? Ota yhteyttä!