Koirakoulu Jasperi


Tietosuojaseloste

Koirakoulu Jasperi käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja vastuullisesti ja luottamuksellisesti EU:n tietosuoja-asetus GDPR:n mukaisesti. Koirakoulu Jasperille on tärkeää, että asiakas voi varata ja käyttää koirakoulun palveluita luottaen siihen, että asiakkaan yksityisyys on suojattu. Tässä tietosuojalausekkeessa kerrotaan tarkemmin, miten henkilötietoja käsitellään. 


Millaisia tietoja tallennetaan ja käsitellään

Koirakoulu Jasperin palveluihin liittyen asiakkaalta kerätään tyypillisesti seuraavat tiedot: asiakkaan nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kotiosoite sekä koiraa koskevia tietoja (alkukartoituslomake). Talteen jäävät niin sähköpostitse, verkkosivujen yhteydenottolomakkeen, tekstiviestein tai sosiaalisen median kanavien (Facebook, Instagram) kautta tulleet viestit, varaukset, kurssi-ilmoittautumiset, tiedustelut, palautteet ja muut yhteydenotot. 

Koirakoulu Jasperin uutiskirjeen tilaajat ovat erikseen ilmoittaneet haluavansa tilata kirjeen sähköpostiinsa ja tilaus on koska tahansa mahdollista perua joko uutiskirjeessä olevan perumisnappulan kautta, sähköpostitse tai soittamalla. Tietoja käytetään asiakkaan tilaaman tai varaaman Koirakoulu Jasperin palvelun tuottamiseen. Varauksen tekeminen, koirankoulutuksen toteuttaminen, harjoitteluohjeiden kirjoittaminen ja toimittaminen, laskuttaminen ja yhteydenpito eivät ole mahdollisia ilman henkilötietojen käsittelyä. Tällöin tietojen käsittely perustuu sopimuksen täyttämiseen. Markkinoinnin osalta Koirakoulu Jasperi käsittelee asiakkaan tietoja hänen suostumuksensa perusteella. Osaa henkilötiedoista Koirakoulu Jasperi on velvoitettu säilyttämään noudattaakseen kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Tällöin käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen. 


Tietojen säilyttäminen ja asiakkaan vaikutusmahdollisuudet 

Koirakoulu Jasperi säilyttää tietoja sähköpostiarkistossa, kirjanpidossa, harjoitteluohjeiden muodossa sekä puhelimen yhteystiedossa pääsääntöisesti seitsemän vuotta viimeisimmän varauksen tai koulutuspalvelun jälkeen. Koirakoulu Jasperi pyrkii pitämään hallussaan olevat henkilötiedot oikeina ja ajantasaisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja. Asiakas voi myös itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan esimerkiksi pyytämällä häntä koskevien tietojen poistamista. Asiakas voi myös halutessaan tarkastaa tai korjata häntä koskevat henkilötiedot. Koirakoulu Jasperi oikaisee, täydentää tai poistaa asiakkaan pyynnöstä käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. 

Asiakas voi vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella. Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa Koirakoulu Jasperi varmistaa tietojen paikkansapitävyyden. Asiakas voi tehdä valituksen viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että tietoja on käsitelty tämän tietosuojalausekkeen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesti. 


Tietojen siirtäminen ja luovuttaminen 

Koirakoulu Jasperi käyttää asiakastietojen käsittelyssä laskutuksen, ajanvarauksen ja kirjanpidon osalta muiden yritysten palveluita. Nämä yritykset (Voissi, Slotti, Visma Pay, Tilitoimisto Pia Nyman) käsittelevät tietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Koirakoulu Jasperi voi luovuttaa asiakkaan henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla. Tietoja voidaan luovuttaa myös kolmansille osapuolille (esim. koirafysioterapeutti, kouluttaja, ravintoneuvoja, toinen asiakas vaikkapa koiratreffien järjestämiseksi), mikäli asiakas on antanut siihen suostumuksensa. Koirakoulu Jasperi voi luovuttaa henkilötietoja myös kolmansille osapuolille, jos se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, saatavien perimiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Tietojen suojaaminen ja yhteydenotto Koirakoulu Jasperin käyttää asianmukaisia teknisiä tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta käsittelyä vastaan.

Yhteydenotot Koirakoulu Jasperin tietosuojaa koskevissa asioissa:

kouluttaja Outi Kivimäki
info@koirakoulujasperi.fi
0407376749


Päivitetty 20.1.2022